Chính sách và điều khoản

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của khách hàng thông qua việc sử dụng website. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website này, vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng website, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. Tại website, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần truy cập, bao gồm số trang khách hàng xem, số links (liên kết) khách hàng click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào website, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy xuất đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng trong quá trình tham khảo sản phẩm, dịch vụ
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ

Khách hàng cần đề nghị hỗ trợ hoặc có thắc mắc cần giải đáp muốn chuyển thông tin đến chúng tôi thông qua website, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

Chúng tôi cam kết về việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đúng với các mục đích và phạm vi đã thông báo. Trong trường hợp có bất kỳ phạm vi sử dụng phát sinh ngoài mục đích và thông báo, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho khách hàng và chỉ sử dụng khi có sự đồng ý của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Khách hàng đồng ý rằng: trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng (nếu có)

5. Phương thức để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin của mình trên website bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản của mình hoặc liên lạc với Ban quản trị để được hỗ trợ. Để gỡ bỏ thông tin của khách hàng khỏi dữ liệu của website, hoặc có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản từ khách hàng hoặc cho đến khi chúng tôi tự hủy bỏ. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân vẫn phải tuân thủ đầy đủ và theo đúng các quy định.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn. Chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị qua email: info@namoheritage.com.vn Chúng tôi có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân là 07 ngày.

8. Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email info@namoheritage.com.vn.

Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ website.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ website, khách hàng chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng dưới đây.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của website hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng ngay lập tức.

2. Truy cập

Chúng tôi bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà website cung cấp vào bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của website, khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi khách hàng đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Khách hàng đảm bảo rằng tất cả các thông tin cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Khách hàng đồng ý rằng tất cả các thông tin mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua website được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của website.

Nếu khách hàng lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh, khách hàng có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.
Khách hàng cũng xác nhận rằng tài khoản của khách hàng là dành riêng cho khách hàng và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của chúng tôi. Khách hàng đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của khách hàng. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi khách hàng hoặc cung cấp bởi chúng tôi, bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Khách hàng không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên website ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà khách hàng sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của chúng tôi.

4. Thương hiệu

Khách hàng không được sử dụng thương hiệu của chúng tôi mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên website không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó.

5. Hành vi nghiêm cấm

Khách hàng chỉ có thể sử dụng các thông tin, dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Khách hàng đồng ý không sử dụng các thông tin, dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các thông tin, dịch vụ của công ty có thể chứa bảng tin, các website cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua website.

Khách hàng bảo đảm rằng khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho chúng tôi. Khách hàng đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và Thi hành

Chúng tôi có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của chúng tôi; thực hiện các sửa đổi mà chúng tôi cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của khách hàng hoặc các thông tin khác về khách hàng theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của khách hàng đến tất cả hay một phần của website cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật. Theo đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên website.

9. Vi phạm bản quyền

Chúng tôi coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu khách hàng tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên website vi phạm bản quyền của khách hàng, khách hàng có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua website được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên website có thể được thay đổi và cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào

Thông tin được cung cấp trên website cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên website; và khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố.

11. Từ chối các bảo đảm

Khách hàng hiểu rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ internet hoặc các website sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Khách hàng chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ khách hàng chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ người nào khác/bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng website và/hoặc những dịch vụ của chúng tôi.