Nam Ô 04-2024

Tháng 6/2024, toàn bộ các hạng mục liên quan thuộc GĐ1 hạ tầng kỹ thuật khu nhà phố thương mại Nam Ô Heritage đã được hoàn thiện. Theo kế hoạch, trong tháng 7/2024, Đơn vị phát triển dự án (ĐVPTDA) và Nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai GĐ2 khu nhà phố thương mại và tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật cho khu biệt thự.

KHU CỔNG CHÀO & KHU ĐÓN TIẾP

Trong tháng 6/2024, ĐVPTDA và Nhà thầu đã tiến hành lắp đặt nội thất để chuẩn bị vận hành khai thác.

HẠNG MỤC CÂY XANH CẢNH QUAN

Trong tháng 6 Nhà thầu đã tiến hành hoàn thiện toàn bộ các hạng mục và bàn giao đưa vào sử dụng, vận hành khai thác.

HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU BIỆT THỰ GĐ1

Tháng 6/2024, ĐVPTDA và Nhà thầu đã triển khai thi công lắp đặt xong toàn bộ hệ thống Thoát nước mưa, Thoát nước thải và tiến hành lắp đất tiếp tục chuyển bước thi công. Dự kiến trong tháng 7/2024, các hệ thống điện, thông tin liên lạc và cấp nước, lắp đặt bó vỉa và thi công kết cấu nền đường lên lớp cấp phối đá dăm tiếp tục được triển khai thi công. Cây xanh cảnh quan cũng được tiếp tục nhập về vườn ươm dự án để đảm bảo phủ xanh ngay khi thi công xong phần kết cấu HTKT.

HẠNG MỤC MÓNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI GĐ2A

Tháng 6/2024, ĐVPTDA và Nhà thầu đã triển khai đổ bê tông kết cấu phần móng cho 20 căn đầu tiên dọc biển. Dự kiến trong tháng 7/2024, ĐVPTDA và Nhà thầu sẽ đổ bê tông cổ cột và dầm sàn hầm 20 căn dọc biển và kế hoạch tiếp tục triển khai thi công đào đất hố móng gia công cốt thép và đổ bê tông kết cấu móng 20 căn trên tuyến chính.