Nam Ô 04-2024

Theo kế hoạch, trong tháng 5/2024, toàn bộ các hạng mục liên quan tới hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà phố thương mại tại NAM Ô HERITAGE đã hoàn thiện giai đoạn 1. Trong tháng 5/2024, đơn vị phát triển và nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 khu nhà phố thương mại và bắt đầu thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự.

KHU CỔNG CHÀO & KHU ĐÓN TIẾP

Trong tháng 04/2024 đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục và đưa vào vận hành khai thác.

HẠNG MỤC CÂY XANH CẢNH QUAN

Trong tháng 04/2024 nhà thầu đã tiến hành thi công xong các hạng mục tiện ích, lát đá lối đi bộ, xây tường bồn hoa tạo cảnh quan xung quanh khu vực cổng làng, trồng cây xanh tạo bóng mát.

HẠNG MỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VILLA

Tháng 04/2024 đã hoàn thành các công tác chuẩn bị bao gồm văn phòng, kho bãi gia công, đường tạm, điện nước chiếu sáng và thi công đào đất các hố ga và hố bơm của hệ thống thoát nước thải. Trong tháng 05/2024 sẽ tiến hành đào đất lắp đặt cống đổ bê tông các hố, hố thu của các hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải.

HẠNG MỤC MÓNG SHOPHOUSE – GIAI ĐOẠN 2A

Tháng 04/2024 đã tiến hành ép cừ biện pháp để đào đất, vận chuyển đất và thi công kết cấu phần móng hầm. Trong tháng 05/2024 tiếp tục thi công đào đất, lắp đặt coppha, cốt thép và đổ bê tông kết cấu móng 08 căn đầu tiên.