Nam Ô 04-2024

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2024, toàn bộ các hạng mục liên quan tới hạ tầng kỹ thuật khu vực nhà phố thương mại tại NAM Ô HERITAGE đã hoàn thiện giai đoạn 1. Trong tháng 4/2024, đơn vị phát triển và nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 khu nhà phố thương mại và bắt đầu thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHÂN KHU NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Trong tháng 03/2024 đã hoàn thiện các hạng mục của hạ tầng kỹ thuật và đưa vào sử dụng.

Khu cổng chào & Khu đón tiếp

Cổng chào và Khu đón tiếp cũng đã hoàn thiện cơ bản toàn bộ các hạng mục ngay trong tháng 3/2024. Dự kiến trong tháng 4, đơn vị thi công sẽ lắp đặt thiết bị và nội thất để đưa vào vận hành khai thác.

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU BIỆT THỰ

Tháng 03/2024 đã triển khai các công tác đường tạm, lán trại và khảo sát mặt bằng để triển khai thi công. Trong tháng 04/2024 sẽ tiến hành đào hạ cốt nền đường, đào thi công các hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải.

HẠNG MỤC MÓNG NHÀ PHỐ THƯƠNG MẠI

Tháng 03/2024 đã triển khai khảo sát hiện trạng, tập kết máy móc thiết bị và thi công các công tác tạm, bãi gia công. Trong tháng 04/2024 sẽ tiến hành đào vận chuyển đất và thi công kết cấu phần móng.