Nam Ô 02-2024

Tính đến đầu tháng 02/2024, các hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án Nam Ô Heritage đều đã hoàn thiện từ 95% trở lên và tiếp tục được triển khai nhanh chóng nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

Khu hạ tầng kỹ thuật

Hạng mục giao thông

Trong tháng 01/2024, đối tác nhà thầu đã hoàn thiện 98% khối lượng thi công kết cấu đường giao thông, trong đó có khu vực mặt đường bê tông nhựa nóng toàn khu shophouse đã được hoàn thiện. Dự kiến, trong tháng 02/2024, nhà thầu sẽ đẩy mạnh thi công nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại bao gồm vạch sơn, biển báo và đấu nối giao thông với đường Nguyễn Tất Thành.

Hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước
và phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Đã hoàn thành 100% khối lượng công việc, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Hạng mục cấp điện và chiếu sáng

Khối lượng thi công cho hạng mục cấp điện và chiếu sáng đạt 98%. Đã lắp đặt đèn chiếu sáng toàn khu shophouse. Trong tháng 02/2024 sẽ đưa vào vận hành khai thác.

Hạng mục cây xanh

Cây xanh cảnh quan đã được trồng và phủ xanh toàn bộ tuyến đường

Khu cổng chào & Khu đón tiếp

Tính đến hết tháng 01/2024 đã thi công hoàn thiện 92% khối lượng công việc bao gồm các công tác lợp mái ngói, sơn, lát gạch, cửa nhôm kính... và trồng cây cảnh quan. Trong tháng 02/2024 sẽ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng